Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu (stari naziv Poslovni fakultet Valjevo) je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija funkcionalno integrisana u Univerzitet Singidunum. Fakultet u Valjevu počeo je sa radom 8. septembra 2005. godine pod okriljem Univerziteta Singidunum, da bi dve godine kasnije stekao status zasebnog pravnog lica i nastavio postojanje pod imenom Poslovni Fakultet.

Danas je Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija institucija od velikog značaja za visokoškolsko obrazovanje u regionu, gde čini važan deo društvenog, privrednog i ekonomskog razvoja Grada Valjeva i šire.

Na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum realizuju se studije na dva departmana – Departman za zdravstvene studije i Departman za poslovne studije u okviru kojih se realizuju sledeći studijski programi:

 

Departman za zdravstvene studije
Departman za zdravstvene studije

Sestrinstvo
 osnovne studije
Fizioterapija
 osnovne studije
Menadžment zdravstvene zaštite
i napredne prakse
 master studije

 

Departman za poslovne studije

Departman za poslovne studije

 

Finansije i računovodstvo
 osnovne studije
Marketing i psihologija
 osnovne studije
Turizam i hotelijerstvo
 osnovne studije
Poslovni softverski sistemi
 osnovne studije
Poslovna ekonomija
 master studije
Informacioni sistemi i tehnologije
 master studije

 

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System)

  • Konstantno učenje dva strana jezika (engleski i nemački ili španski) sa mogućnošću sticanja međunarodno priznatih sertifikata o poznavanju engleskog (British Council) i španskog jezika (DELE).
  • Informatičko obrazovanje, pri čemu su praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata i sve prati diploma Supplement.
  • Rad u malim grupama, neposredan kontakt sa predmetnim nastavnicima
  • Praktična provera stečenih znanja, kreativne radionice
  • Razvoj menadžerskog i preduzetničkog duha
  • Izučavanje poslovne etike i komunikacija
  • Primena mentorstva i razvoj kreativnosti
  • Sticanje niza hard i soft veština