Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije usvojenom prethodnog meseca, jedna od novina je da – više neće biti moguć prelazak studenata sa strukovnih studija na akademske studije (po članu 41. ovog zakona).

Prelasci studenata i prenošenje ESPB bodova ubuduće se mogu vršiti samo u okviru istog stepena i iste vrste studija. U zakonu su kao vrste studija navedene akademske studije, strukovne studije i kratki program studija.

U praksi ovo znači da studenti visokih škola tj. strukovnih institucija više neće imati mogućnosti prelaska na fakultete tj. akademske institucije, kao što je to do sada bio slučaj.

Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija će u aktuelnom upisnom roku nastaviti sa upisima studenata na više godine studija, sve do početka primene novog zakona.

 

ministarstvo-prosvete3-logotip-cir