Na Poslovnom fakultetu Valjevo otvoren je novi poziv za prijavu polaznika za Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Program je namenjen nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i budućim nastavnicima.

U toku je podnošenje prijava za novi ciklus obuke koji počinje 15. juna.

Polaznici ostvaruju ukupno 30 bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.

U proteklih godinu dana održana su četiri ciklusa, kroz koja je prošlo preko 50 polaznika iz cele Srbije.

„Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina se na Poslovnom fakultetu organizuje od letnjeg semestra prošle studijske godine. Program podrazumeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosveti. Edukacija traje deset nedelja, nakon čega se organizuje polaganje ispita. Nastavu izvode profesori i saradnici našeg fakulteta, stručnjaci za određene oblasti. Obrada pojedinih predmeta se izvodi online putem platforme Moodle, a svu tehničku, organizacijsku i stručnu podršku polaznici mogu dobiti i direktno od profesora i putem mejla ili telefona“, kaže profesorka nemačkog jezika Sonja Urošević, teacher trener za metodiku savremenog jezika.

Opis programa dat je u Prilogu.