Više od jedne decenije duga saradnja sa DHBW Stuttgart, Nemačka ne samo da se nastavlja i učvršćuje, već poprima nove oblike u skladu sa pravcima razvoja koje i ova partnerska visokoobrazovna institucija i naš fakultet ponovo zajednički prate.

Na poziv Fakulteta za zdravstvene nauke i sestrinstvo pri DHBW u Štutgartu, doc. dr Ivana Damnjanović, prodekan za međunarodnu saradnju na našem fakultetu, provela je period od 21.10. do 26x. 10.2018. godine na ovom univerzitetu. Sam period je bio bogat aktivnostima jer svrha posete bila višestruka.

55.1. Kolaz (1)

Uspostavljanje saradnje sa Fakultetom za zdravstvene nauke i sestrinstvo

S obzirom na činjenicu da naš i fakultet u Šturgartu od skoro neguju i kvalitetno obrazovanje iz oblasti sestrinstva, kao i na to da oba fakulteta rade na razvoju master programa iz ovih oblasti, razmena iskustava i planova je otpočela prošle godine. Kao logičan sled je bilo prihvatanje poziva štutgartskog fakulteta da obrazovna iskustva i planove podelimo i uživo. Stoga je tokom sedmice boravka u Štutgartu organizovano nekoliko sastanaka sa dekanom, Prof. dr Simon, rukovodiocima i kreatorima studijskih programa, kao i drugim profesorima i osobljem na fakultetu. Razmenila su se iskustva u vezi sa specifičnim načinom studiranja i u nastavu integrisanom praksom koja je odlika dualnog obrazovnog sistema. Uporedile su se i prakse na temu zahteva države i potreba društva po pitanju obrazovanja i obrazovanog kadra iz oblasti zdravstva i sestrinstva na različitim nivoima obrazovanja.

Pored toga, dr. Ivana Damnjanović je održala niz časova za oko 100 studenata 1., 2. i završne godine studija na teme marketinga, zdravstvenog sistema Srbije i uloge zdravstvenog turizma u preventivi i promociji zdravlja.

Napravljeni su veoma konkretni planovi o nastavku i produbljivanju saradnje već s početkom proleća.

Učešće na Nedelji partnerstva u organizaciji DHBW Stuttgart

U ulozi prodekana za međunarodnu saradnju, naša predstavnica je učestvovala na Nedelji parnerstva koja je trajala od 22. do 24. oktobra. Nedelja je okupila predstavnike univerziteta sa različitih strana sveta: dva iz Holandije, dva iz Velike Britanije, po jedan iz Finske, Meksika i Srbije, kao i sa Novog Zelanda, Australije, SAD. Aktivnosti učesnika ovog međunarodnog događaja su pored radionica obuhvatale sajam međunarodnog obrazovanja, ekskurzije, sastanke i sl. tokom kojih su se delila iskustva i dobre prakse i širila mreža partnera. U okviru nje je posebno dragocen bio tročasovni boravak i aktivnosti u Simulacionom centru DHBW Stuttgart.

55.2. Rektor i Predsednik (1)

Produbljivanje saradnje sa menadžmentom ovog univerziteta

Prof. Dr Joachim Weber, Rektor ovog univerziteta u Štutgartu je bio domaćin predsednici našeg fakulteta, Prof. dr Oliveri Nikolić i prodekanu za međunarodnu saradnju, doc. dr Ivani Damnjanović, kao i rukovodilacu kancelarije za međunarodnu saradnju, gospođi Suchting i dr Flaiz ispred Fakulteta za zdravstvene nauke i sestrinstvo. Glavne teme razgovora su bile novine u radu obe institucije i dalji planovi razvoja. Poseban akcenat je stavljen na radno-integrisano obrazovanje i različite modele koje tome posvećene institucije u Nemačkoj i svetu kreiraju prema okruženju koje ga uslovljava. Na temeljima izuzetno duge, uspešne i vrlo prijateljske saradnje između predstavnika menadžmenta ove dve institucije su stvorene ideje i planovi za produbljivanje i proširenje saradnje sa različitih aspekata.