U okviru napora koje ulaže u osavremenjavanje studija, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum razvija mrežu svojih inostranih partnera iz oblasti visokog obrazovanja. Partnerstvo sa Univerzitetom u Mariboru se proširilo sa oblasti razmene studenata i akademskog kadra uspešno započetog ove godine. Naime, ostvarena je uspešna saradnja sa Fakultetom zdravstvenih nauka tog univerziteta u oblasti organizovanja zajedničkih dvogodišnjih master studijskih programa Zdravstvena nega, Menadžment zdravstvenih i društvenih organizacija i Bioinformatika kojima se otvara mogućnost sticanja i naše i njihove diplome. U planu su i zajednički istraživački projekti studenata oba fakulteta imajući u vidu odlične rezultate i iskustva ovih visokoobrazovnih institucija u toj oblasti.

collage

Za predstavnike Poslovnog fakulteta Valjevo, Prof.dr Oliveru Nikolić, Dekana, Doc.dr Ivanu Damnjanović, Rukovodioca departmana za međunarodnu saradnju i Doc.dr Filipa Đokovića, Rukovodioca departmana za turizam i hotelijerstvo, 06. i 07. oktobra 2015. godine je organizovana poseta na Fakultetu zdravstvenih nauka u Mariboru. Tokom susreta sa dekanom i prodekanima tog fakulteta predstavnici ove dve institucije su upoznati sa karakteristikama oba fakulteta, studijskim programima osnovnih i master/ magistarskih studija, modelima obrazovanja, međunarodnom saradnjom, studentskim projektima i obrazovnim iskustvima.