Deveta po redu naučna konferencija Fakulteta „MREŽA 2018“ održaće se 28. septembra 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Ovogodišnja tema konferencije je:

Sprečavanje i suzbijanje nasilja

Za konferenciju Mreža 2018, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom za autore.

Capture

Oblasti istraživanja:

  1. Pravo,
  2. Medicina,
  3. Forenzika,
  4. Psihologija
  5. Ekonomija,
  6. Informatika.

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u celini u Zborniku radova.

AGENDA MREŽA 2018