Studentkinje četvrte godine Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum dobitnice su priznanja Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije za akademsku 2021/2022 godinu.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Dragica Savić, Kristina Panić (1)

Dragica Savić i Kristina Pavić, dobitnice su priznanja za izuzetna postignuća u oblasti Zdravstvene nege i praktičnih veština koje usvajaju medicinske sestre u toku akademskog obrazovanja. Nastavnik mentor koji je učestvovao u pripremi studentkinja za konkurs je Nikola Savić, master zdravstvene nege, doktorand medicinskih nauka.

Studentkinje su zaposlene u Domu zdravlja Valjevo, u toku pandemije korona virusa, radile su u crvenoj zoni i negovale pacijente u Bolnici Batajnica. Dobijena priznanja i pristupnice Savezu udruženja zdravstvenih radnika unaprediće profesionalne veštine studentkinja i omogućiti im dalje usavršavanje, kao i sticanje bodova za obnovu licence.

Postužu izuzetan uspeh u pogledu studentskih obaveza u toku redovnih studija, a posebno se ističu na vežbama iz Zdravstvene nege. Trenutno su apsolventi akademskih studija Sestrinstva na našem fakultetu.