Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum ima nameru da, ukoliko dozvole finansijske mogućnosti, jedan broj studenata nagradi oslobađanjem plaćanja dela školarine u školskoj 2020/21 godini.

Pozivaju se svi studenti koji su ispunili sledeće uslove konkursa da podnesu zahtev Savetu Fakulteta:

  • prosek ocena preko 9,5 zaključno sa junsko-julskim ispitnim rokom
  • navesti svoj doprinos u aktivnostima Fakulteta u školskoj 2019/20. godini.

Prijave se podnose u Studentskoj službi do 29. septembra 2020. godine.

Savet će doneti Odluku o nagrađivanju studenata i istu će objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.