Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum ima nameru da, ukoliko dozvole finansijske mogućnosti, jedan broj studenata nagradi oslobađanjem dela školarine u školskoj 2019/2020 godini.

O svim uslovima konkurisanja možete se informisati u sledećem SAOPŠTENJU.