НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
1. Универзитет Сингидунум, Факултет здравствених, правних и пословних студија има намеру да, уколико дозволе финансијске могућности, један број студената награди ослобађањем плаћања дела школарине у школској 2018/19. години.

2. Позивају се сви студенти који су испунили следеће услове конкурса да поднесу захтев Савету Факултета:
– навести свој допринос у раду Факултета у школској 2017/18. години
– просек оцена преко 9,5 закључно са јунско-јулским испитним роком
– студенти који испуњавају претходне услове су у обавези да обаве пословни интервију пред трочланом комисијом (о терминима интервјуа можете се информисати у студентској служби).

3. Пријаве се подносе у студентској служби од 10. до 14. септембра 2018. године.

4. Савет ће донети Одлуку о награђивању студената и исту ће објавити на огласној табли и сајту Факултета