Predlog vrednovanja DRŽAVNE MATURE, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije

Kako predviđa Ministarstvo prosvete prva državna matura će se polagati školske 2023/2024 godine.

download

 

 

 

 

 

 

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum obaveštava sve buduće studente o predlogu načina vrednovanja državne mature, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja kandidata za upis na osnovne akademske studije. Način vrednovanja dat je u nastavku, po svakom akreditovanom studijskom programu Fakulteta.

OAS Poslovna ekonomija  

 

OAS Poslovni softverski sistemi  

 

OAS Menadžment zdravstvenog i velnes turizma  

 

OAS Sestrinstvo  

 

OSS Fizioterapija