Hotel-Management4

Modul Hotelijerski, rizort i SPA menadžment studentima pruža mogućnost  da se upoznaju sa najmasovnijom i najbrže rastućom delatnošću u svetu.

Studije obuhvataju predmete iz oblasti turizma, ekonomije, informacionih tehnologija, uz poseban akcenat na menadžmentu i najmanje dva svetska jezika.

Pored predmeta koji se izučavaju, kao što su: rizort i spa menadžment; edukativna rekreacija u turizmu; digitalni turizam; kulturna baština i turizam; osnovi wellness kulture; organizovanje i upravljanje događajima i softveri u hotelijerstvu, studenti će sva stečena znanja primeniti na stručnoj praksi koja je nezaobilazni deo studija.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na modulu Hotelijerski, rizort i SPA menadžment

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Računovodstvo 8
6 Ekonomika turizma 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Menadžment 8
2 Marketing 8
3 Turizam i prostor 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Rizort i SPA menadžment 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Edukativna rekreacija u turizmu 8
2 Digitalni turizam 8
3 Kulturna baština i turizam 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Osnovi wellness kulture 8
2 Marketing usluga 8
Naziv predmeta ESPB
1 Poslovno pravo 8
2 Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja 8
3 Hotelsko poslovanje 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Ishrana i zdravlje 8
6 Menadžment turističke destinacije 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 2 6
2 Španski jezik 2 6
3 Organizovanje i upravljanje događajima 6
4 Organizaciona dinamika 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Softveri u hotelijerstvu 8
Naziv predmeta ESPB
1 Preduzetništvo 8
2 Turizam i zdravlje 8
3 I6 Izborni predmet 8
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Menadžment prirodnih i kulturnih resursa 8
7 I7 Izborni predmet 8
8 I8 Izborni predmet 6

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Izborna praktična istraživanja – Menadžment 8
2 Izborna praktična istraživanja – Marketing 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Projektno planiranje 8
2 Nemački poslovni jezik 8
3 Španski poslovni jezik 8

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – finansije 6
2 Poslovne simulacije – marketing i menadžment 6