Na lično upućen poziv od strane TED Univerziteta, Ankara, Turska sa kojim je otpočeta saradnja u oblasti akademske mobilnosti studenata i akademskog osoblja, doc. dr Ivana Damnjanović, prodekan za međunarodnu saradnju FZP i Nataša Mirković, MA, član Departmana za međunarodnu saradnju, uzele su aktivno učešće u Erasmus+ akademskoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja.

Predviđeni program je trajao od 11.04. do 19.04.2019. godine i obuhvatao je više oblasti aktivnosti.

Održani su sastanci sa Direktorkom i članovima Departmana za međunarodnu saradnju po pitanju razrade tekućeg Erasmus+ projekta i daljeg razvoja saradnje koji podrazumevaju planiranje aktivnosti i pisanje novih projekata mobilnosti u sledećem prijavnom roku.

66. Kolaz 1 (1)

Pored toga, za naše profesorke su organizovani sastanci sa dekanicom Fakulteta za ekonomiju, prof. dr Aslihan Salih, rukovodiocem Departmana za biznis administraciju, prof. dr İbrahimom Ünalmışom, koordinatorom Erasmus+ programa na Fakultetu za ekonomiju, prof. dr Zaferom Yilmazom i profesorima sa ovog fakulteta. Tokom njih su razmenjena brojna akademska iskustva i još više potvrđena sličnost u akademskom pristupu i misiji koje dele ove dve institucije.

Doc. dr. Ivana Damnjanović i Nataša Mirković, MA su održale časove (radionice) iz oblasti Poslovne komunikacije i pisanja, kao i Poslovanja kroz različite kulture. Studenti 4. godine Fakulteta za ekonomiju su imali prilike da aktivno učestvuju u aktivnostima koje su obuhvatile i simulacije poslovnih situacija, a koje su imale i ulogu priprema za realne poslovne intervjue koji su ih čekali u narednim danima.

U okviru realizacije tekućeg projekta Erasmus+ razmene u toku ovog semestra se očekuje dolazak prof. dr Zafera Yilmaza kada će studenti našeg fakulteta u Valjevu imati prilike da učestvuju na njegovim radionicama kao deo programa „internacionalizacije kod kuće“ koju naš fakultet neguje.

66. Kolaz 2 (1)