Studenti koji nisu radili neki od kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, popravni pred januarski ispitni rok mogu raditi 27.01.2015. u 11h.