Studenti koji nisu radili neki od kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, popravni pred februarski ispitni rok mogu raditi 3.02.2015. u 12h.