Nadoknada časa vežbi iz predmeta Menadžment finansijskih institucija će se održati u petak, 25.12.2015. u 10:30h, odmah posle redovnog časa vežbi.