Željko Matić

zeljko-matic

Željko Matić

Moje ime je Željko Matić, radim u Višem sudu u Valjevu kao informatičar (sistem administrator). Posao koji radim obuhvata širok spektar aktivnosti: implementacija poslovnog - aplikativnog softvera u okviru PRISS - pravosudnog informacionog sistema Srbije, evidencija informatičkih resursa u okviru PRISS-a, administracija servera i baze podataka, struktura, predviđanje, testiranje i načine zaštite, administriranje i obuka korisnika za korišćenje poslovnih aplikacija, informatička priprema za analitiku rada Suda i izradu statističkih izveštaja u elektronskom i papirnom obliku, snimanje, transkripcija i reprodukcija audio/video zapisa na suđenjima, programiranje identifikacionih kartica i evidencija korišćenja istih, izrada i održavanje web prezentacije kao i dizajn poslovnog materijala suda, aktivno praćenje novih informatičkih trendova i mogućnost bezbedne primene u realnom okruženju, ali i obavljanje i drugih poslova po nalogu predsednika Suda.

Znanje stečeno tokom studija na Fakultetu, a posebno praktične vežbe u računskom centru i kasnija primena stečenog znanja u realnom okruženju, mi je veoma pomogla u daljem radu i usavršavanju na poslovima koje svakodnevno obavljam.

visi-sud

Tokom studija pored znanja stekao sam prijatelje i van nastave, a PF Singidunum u Valjevu bih iskreno preporučio svim budućim studentima, jer je uvek prvi u praćenju i primeni novih trendova (kako u nastavi tako i tehnologijama). Studentima se nudi dodatno znanje i usavršavanje, rad u malim grupama, dosta praktične nastave, sticanje svetski priznatih sertifikata, učenje stranih jezika, putovanja i upoznavanje sa stranim kulturama i profesijama, prisustvovanje ili učestvovanje na konferencijama od međunarodnog do lokalnog karaktera, kao i mnogi drugi benefiti.

Posebno bih pohvalio sve zaposlene fakulteta, njihovu ljubaznost i strpljenje za svakog studenta ponaosob, ali i prijateljski i kolegijalni odnos sa asistentima i profesorima koji smo od početka stekli i kasnije izgradili tokom studiranja, a koji se retko sreće na drugim fakultetima.

Sve pomenuto kao i mnoge druge prednosti čine ovaj Fakultet ispred svih fakulteta sličnog ili istog ranga.

Nadam se da sam svojim budućim kolegama pomogao i olakšao odabir svog profesionalnog usmerenja, a da ćemo svi zajedno kasnije činiti jednu veliku, zaposlenu i zadovoljnu porodicu svršenih studenata ove prestiže ustanove.