Dragana Birčanin

dragana-bircanin

Dragana Birčanin

Moj izbor je Poslovni fakultet Valjevo

Ja sam Dragana Birčanin, završila sam Poslovni fakultet Valjevo na obrazovnom profilu Računovodstvo i reviziju. Kako bih stečena znanja više koristila i ovladala novim oblastima, studije sam nastavila na profilu Finansije i bankarstvo. Po vokaciji sam diplomirani ekonomista i trenutno radim u komapniji „Gorenje“ na poslovima referenta otpreme. Odeljenje u kojem radim se pretežno bavi planiranjem, otpremom i fakturisanjem robe a to podrazumeva da radim na planiranju i otpremi frižidera i zamrzivača. Svakodnevno radim kroz sistem SAP-a i komuniciram sa širokom mrežom naših kupaca iz Bosne, Rumunije, Bugarske, Poljske, Belgije i Iraka. Moj posao je vezan za planiranje u okviru čega pratim izlaze naručenih aparata kako bih mogla da planiram proces za tri dana unapred, po čemu je moja firma poznata – produktivnost i efikasnost na visokom nivou. Zatim pripremam otpremu robe, odnosno dogovaram termine istovara, što zahteva da vidim koji aparati izlaze iz proizvodnje i napravim plan robe koju kamion utovara tako da resursi u potpunosti budu iskorišćeni. Na kraju procesa je fakturisanje, gde na osnovu kupčevih naloga, kroz sistem SAP-a kreiram otpremnice i organizujem transport aparata do odredišta.Koje veštine i znanja koja ste stekli na fakultetu su Vam bila najznačajnija u poslu koji radite?

U mom poslu mi posebno znači poslovna komunikacija i poznavanje poslovnog bontona jer veći deo dana provedem u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji sa kupcima. Jako mi koristi znanje stranog jezika jer aktivno koristim engleski jezik obzirom da je veći deo distribucije vezan za tržišta van naše zemlje. Obzirom da naše sektore čine timovi i više saradnika, timski rad i organizacija kojom sam ovladala na fakultetu mi je posebno koristila kada sam se uklapala u svoj tim. Veći deo posla se radi elektronski, tako da i informatičko znanje ima svoje posebno mesto među koristima koje nosim sa fakulteta. Kroz seminar koji nam je bio ponuđen kao studentima od strane Jedinstvenog informatičkog saveza – European Computer Driving Licence stekla sam sertifikat koji mi je firma prihvatila.Vaša poruka našim Alumnistima

Stalno se usavršavajte i radite na sebi! Naš fakultet vam pruža neophodno znanje i veštine za uspešno snalaženje u modernom poslovnom okruženju. Upsut vam pruža i dosta mogućnosti a moj savet vam je da iskoristite sve prilike koje su vam pružene.