Polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta: Međunarodno javno pravo i Pravo intelektualne svojine održaće se u sredu, 23.12.2015. godine sa početkom u 10:00 časova.