Studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija se pozivaju da budu učesnici trećeg Međunarodnog kongresa studenata turizma i hotelijerstva koji se održava u od  25.11.-27.11.2016. u Novom Sadu. Više informacija na linku: http://www.fortuns.net/mekst16.html

Prijave važe do 05.11.2016. godine i preko linka: http://www.fortuns.net/prijava16.html

Učesnici dobijaju sertifikate dok istaknuti studenti mogu dobiti preporuku renomiranih predavača.