Danas je Međunarodni dan računovođa. Na današnji dan pre 523 godine Luca Pacioli je objavio prvu knjigu sa prikazom sistema dvojnog knjigovodstva.

DSC_7305

Cilj obeležavanja ovog datuma na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum je upućivanje studenata na važnost računovodsvene profesije u javnom životu i profesionalnom delovanju privrednih subjekata.

DSC_7297

Ovo je prilika za prezentaciju postignutih rezultata studijske prakse studenata studijskog programa Računovodstvo i revizija, kao i na ukazivanje primera dobre prakse profesionalih računovodstvenih i revizorskih oraganizacija.

DSC_7298

Saradnja katedre za Računovodstvo i reviziju Poslovnog fakulteta Valjevo sa privrednim subjektima, računovodstvenim, finansijskim, revizorskim profesionalnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, doprinosi stvaranju kvalitetnih uslova za profesionalno usavaršavanje studenata osnovnih i master studija studijskih programa Finansije i Računovodstvo i revizija.