Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj obeležava se širom sveta u znak sećanja na Florens Najtingel, britansku medicinsku sestru, začetnicu modernog sestrinstva kao priznate profesije. Florens Najtingel je uvela postulate rada medicinskih sestara koji su se zadržali do današnjeg vremena. Smernice za negovanje pacijenata koje je dala Florens Najtingel nije zamenila savremena tehnologija i modernizacija medicinske opreme, one počivaju na veštinama medicinske setre, njenoj profesionalnoj proceni, intervencijama i rečima podrške za obolelog i njegovu porodicu.

Dan sestrinstva 24 1 (1)
Dan sestrinstva 24 2 (1)

ICN je Međunarodno veće medicinskih sestara koje svake godine preporučuje temu za obeležavanje ovog datuma. Slogan koji prati ovogodišnju tematiku je „Naše medicinske sestre – naša budućnost“ sa posebnim akcentom na ekonomski aspekt zdravstvene nege.

U fokusu se nalaze ciljevi za poboljšanje položaja medicinskih sestara u budućnosti, al ii njihovog obrazovanja i kompetencija.

Dan sestrinstva 24 3 (1)

Ovaj datum je prilika da se podsetimo na značaj i humanost sestrinske profesije. Medicinske sestre čine najbrojniji kadar u sistemu zdravstvene zaštite, svojim obrazovanjem one stiču šire kompetencije za rukovanje savremenom opremom, primenjuju inovativnu farmakološku terapiju, sprovode samostalne i zavisne sestrinske intervencije, zdravstveno vaspitanje i preventivni rad. Ipak, osnova za uspešnu zdravstvenu negu pacijenta je pravilna i profesionalna komunikacija, lepa reč i empatija.