Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maja obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florens Najtingel, začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara.

image001

image002

Poreklo vodi iz stare engleske porodice, koja joj je omogućila kvalitetno obrazovanje i mnoga putovanja. Govorila je sedam jezika i sa velikom ljubavlju i znanjem brinula o bolesnima i ranjenima.

Reforme i mere, koje je uvela Florens Najtingel i danas se sprovode, iako su uspostavljene pre više od jednog veka. Smatrala je da su za dobro funkcionisanje sestrinstva najvažnija dva uslova: dobro poznavanje nege bolesnika, kao specifične medicinske veštine i visoka moralna zrelost medicinske sestre.

2020. godina proglašena je za godinu Medicinskih sestara. Danas medicinske sestre, predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage. Na svetskom nivou postoji nedostatak svih profila zdravstvenih radnika, a više od 60% trenutnog nedostatka zdravstvenih radnika čine medicinske sestre. Da bi sve zemlje dostigle treći milenijumski cilj, održivog razvoja o zdravlju i blagostanju, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da će svetu do 2030. godine biti potrebno dodatnih devet miliona medicinskih sestara. Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju zdravstvene nege. Medicinske sestre i babice su često prvi, a ponekada i jedini zdravstveni radnici koje ljudi vide, a kvalitet njihove nege u procesu lečenja je od presudnog značaja.

image003

 

Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici su širom sveta na prvoj liniji odbrane od COVID-19, tako što pružaju zdravstvenu zaštitu visokog kvaliteta, dostojanstven tretman i negu, ali i tako što daju savete i odgovore na pitanja, umiruju strahove i zabrinutost, deluju u svojoj lokalnoj zajednici kao pouzdan izvor informacija, ohrabrenja, dobrih rešenja za brojne životne probleme koje ovakva situacija nameće.

      Tokom poslednjih dvadeset godina obrazovanje u oblasti Zdravstvene nege u Srbiji znatno je izmenjeno, od diplome Više škole u dvogodišnjem trajanju, do potpune piramide akademskog obrazovanja.

      Medicinske sestre na našem Fakultetu mogu da steknu sva znanja i veštine potrebne za uspešno suočavanje sa izazovima i promenama u sistemu zdravstvene zaštite.

image004

PORUKE BIVŠIH I SADAŠNJIH STUDENATA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

image005

Autor teksta:

image006