Departman za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum daje doprinos naporima Fakulteta da svojim studentima obezbedi sticanje iskustva i prilika da obogate ne samo svoj studentski život, već i izglede za zaposlenje nakon studija, pa čak i tokom njih, i to kroz mogućnosti akademske mobilnosti. Akademska mobilnost predstavlja jednu komponentu u razvoju preduzetničkog duha studenata i akademske zajednice koju Fakultet neguje.

Sticanje iskustva, razmena znanja i dobre prakse, saradnja i zajednički rad, umrežavanje, sticanje uvida u različite kulture i tradicije, ali i međunarodnih/evropskih sertifikata i predviđenih aspekata diplome, povećanje zapošljivosti i konkurentnost pri nalaženju posla predstavljaju samo neke mogućnosti koje akademska mobilnost pruža.

U te svrhe je organizovana sekcija sajta Fakulteta koja je posvećena brojnim aspektima saradnje. S obzirom na to da je za takav vid saradnje nephodna upotreba engleskog jezika, cela sekcija sajta je upravo na engleskom jeziku.

Ukoliko ste student koji je zainteresovan za učešće u međunarodnim projektima, mobilnosti ili kao student-domaćin za inostrane studente na našem fakultetu, polazna tačka za sve informacije je na sledećem linku ka podsekciji sajta Internationalisation strategy.

Ukoliko ste zainteresovani za aktivnosti i događaje iz oblasti međunarodne saradnje na našem Fakultetu, osnovne informacije i fotografije se nalaze na ovom linku ka podsekciji sajta News.

Fakultet ima potpisane ugovore o saradnji sa raznim visokoobrazovnim partnerskim institucijama, čemu je posvećena i sledeća strana našeg sajta, dostupna preko ovog linka ka podsekciji sajta Agreements of cooperation. Na njoj se može saznati o kojem tipu ugovora se radi, koja vrsta mobilnosti je moguća, kao i jednostavnim klikom na ime bilo kojeg univerziteta otići na njegov sajt i istražiti više.

Najveća sekcija sajta je posvećena studentima koji se opredeljuju da provedu semestar ili cele svoje studije na Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija. Ukoliko želite da se upoznate sa brojnim aspektima mobilnosti u Valjevu ili da prosledite informacije potencijalnim inostranim studentima, upućujemo Vas na sledeći link ka podsekciji sajta Mobility, kao i na sve ostale odgovarajuće podsekcije.

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija svoju međunarodnu saradnju ostvaruje i kroz učešće na međunarodnim projektima. Ukoliko Vas interesuju detalji u vezi sa mogućnostima uključivanja u takve projekte, bilo po pitanju predloga projekata, partnerstva ili mobilnosti, pogledajte sekciju sajta Projects and programmes.

Za sve dodatne informacije i predloge saradnje na raspolaganju Vam stoji Departman za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija.

Video o Departmanu za međunarodnu saradnju

Dr Ivana Damnjanović,
prodekan za međunarodnu saradnju

e-mail: idamnjanovic@singidunum.ac.rs
phone: +381 14 292 610

Ivana Damnjanovic

Nataša Mirković, MA
član Departmana za međunarodnu saradnju

e-mail: nmirkovic@singidunum.ac.rs
phone: +381 14 292 610

Nataša Mirkovic