Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom u Mariboru, u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 5 studenata osnovnih i studija mogu dobiti stipendiran boravak. Trajanje razmene je 3 meseca (jedan semestar) u toku akademske godine 2017/18. (naredna dva semestra).

Procedure i rokovi:

 • Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.
  • Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Rukovodilac departmana za međunarodnu saradnju) dostavite tamo dostupan potpisan dokument. Tek tada stičete pravo prijave.
  • Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.
  • Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom i engleskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana (na mejl iznad).
  • ROK za iznad navedeno: 15.05.2017. godine
 • Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali dve nedelje da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje Univerzitetu u Mariboru koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa objaviti do 16.06.2017. godine.
 • Onda ulazite u proceduru prikupljanja sve neophodne dokumentacije. Svi detalji su navedeni u našoj sekciji Admissions i na linku dostupnom ispod. Zvanična prijava je završena kada dostavite sve dokumente u PDF formatu na mejl rukovodioca departmana (mejl iznad). ROK: 27.05.2017. godine.

Na ovom LINKu su dostupne sve informacije vezane za ovaj poziv koje su studenti u obavezi da prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju FZP biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice:

 1. Opšte informacije
 2. Osnovni uslovi
 3. Finansijski uslovi razmene (stipendija) + kriterijumi za odabir prijavljenih kandidata
 4. Procedura prijave kandidata (neophodna dokumentacija)
 5. Prijava za kandidata bez stipendije
 6. Sa leve i desne web strane su dostupne sve druge korisne informacije (kao što su smeštaj, put, dokumentacija za prijavu, itd.)

Na ovom LINKu su dostupne informacije o fakultetima u okviru Univerziteta Maribor i postojećim predmetima. Oblasti za koje se studenti mogu prijavljivati ukoliko postoje slobodna mesta su iz oblasti: informatike (Computer use; Database and network design and administration; Software and applications development and analysis), turizma (Hotel, restaurants and catering; Travel, tourism and leisure), prava (Law), sestrinstvo (Faculty of health sciences).

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

 • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR),
 • da je 2016/17. godine upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija

Proces selekcije kandidata na Univerzitetu u Mariboru se vrši na sledeći način:

 1. Motivation – the students shall write a motivation letter to argue for the wish for study (or training)
 2. Field of study – in order to reach a balance between academic disciplines, less occupied disciplines shall have an advantage before frequently selected disciplines, in case of equal numbers of applicants, the fields of natural sciences and technologies shall have priority,
 3. Gender – in order to provide for equal chances for both genders,
 4. Seniority of the candidate – a student of a higher year of study shall have advantage before a student of a lower year, as the second has another chance to be mobile in the next academic year, whereas the senior might have the last chance
 5. Average grade – a final criterion of selection that shall also be used, but not exclusively and only in case of equal candidates in all four above mentioned criteria.

 

Posle prijema na program razmene (rezultati iz Maribora 16.06.2017.) studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. Ispod se nalazi lista koja nije konačna, te je neophodno da se kod koorinatora u Mariboru obavestite oko dodatnih zahteva:

– dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje (studenti poštom dobiju potvrdu o stipendiji, te to mogu priložiti kao dodatan dokaz)

– dokazilo o sprejemu na študij (acceptance letter ili CERTIFICATE of acceptance to an exchange programme)

– pasoš (koji važi barem do 6/2019)

– zdravstveno osiguranje u iznosu najmanje 30.000 EUR (za SLO i EU) – kod privatnih osiguravajućih kuća

– potvrda o nekažnjavanju (kod Ministarstva unutarnjih poslova)

 

Želimo Vam puno uspeha!