U okviru programa the Best of South-East scholarship scheme for 2016/17. je otvorena mogućnost za studente iz bivših jugoslovenskih republika, kao i za one koji su u skorije vreme diplomirali (alumni) sa osnovnih i master studija iz oblasti ekonomije, poslovanja i prava (svi studenti Poslovnog fakulteta Valjevo) da apliciraju za finansirano akademsko iskustvo na Univerzitetu Grac u Austriji. Program nudi obrazovanje kombinovano sa radnim iskustvom u Steiermärkische Sparkasse Bank.

U ponudi su dva programa: praksa/ trainee gde je u fokusu praktična obuka i stažiranje sa fokusom na akademsko obrazovanje u periodu od 12 meseci tokom kojih su pokriveni troškovi školarine, smeštaja i određenih kulturnih i društvenih događaja.

Svrha programa je da se ciljnim grupama obezbede dalje prilike za međunarodno obrazovanje, radno iskustvo i obuku. Završetak oba ponuđena programa olakšava početak karijere. Svi odabrani kandidati će biti upisani na Univerzitet u Gracu kao studenti na razmeni.

Svi detalji u vezi sa programima, finansiranjem, neophodnim uslovima i dokumentacijom koju treba predati, kao i rokom za celu proceduru i podacima osobe kojoj se treba obratiti su dostupni na sledećem LINKu.