Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom DHBW Ravensburg, Nemačka u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente TURIZMA i POSLOVNIH SOFTVERSKIH SISTEMA (Informatika) koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 3 studenata osnovnih studija mogu dobiti stipendiran boravak (više informacija i na ovom LINKu). Trajanje razmene je 3 meseca (od januara do marta 2019. godine). Prijava traje od  27.08.2018. do 10.09.2018. (putem mejla na idamnjanovic@singidunum.ac.rs).

Da biste se lakše odlučili, pozivamo vas da se na ovom LINKu upoznate sa iskustvima studenata koji su na ovom univerzitetu boravili.

Procedure i rokovi:

Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.

 

  • Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Rukovodilac departmana za međunarodnu saradnju) dostavite tamo dostupan potpisan dokument, a original dokument lično ostavite na fakultetu doc. dr Damnjanović. Tek tada stičete pravo prijave.
  • Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.
  • Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom i engleskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana (na mejl iznad).
    • Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje univerzitetu koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa potom objaviti.
  • Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.

 

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions. Ispod se nalazi dodatna lista informacija koja nije konačna, te je neophodno da se kod kooridnatora u Nemačkoj obavestite oko dodatnih zahteva:

  • viza za Nemačku za boravak u trajanju do 3 meseca nije potrebna, ali je neophodno da se kod ambasade raspitate u vezi sa eventualnim promenama
  • važeći pasoš (minimum pola godine nakon završetka razmene)

 

Univerzitet u Mariboru

Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom u Mariboru, Slovenija u okviru programa EU Erasmus+ u oblasti studentske mobilnosti, naši student će imati priliku da jedan semstar provedu na ovom univerzitetu. Kako će samo jedan student imati priliku za razmenu u okviru ovog ciklusa saradnje, mobilnost će se realizovati najranije u letnjem semestru 2018/2019. Poziv je otvoren isključivo za studente SESTRINSTVA i PRAVA.  Zainteresovani studenti za ovu razmenu se mogu obratiti Departmanu za međunarodnu saradnju FZP.