Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim Univerzitetom DHBW Ravensburg, Nemačka u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 2 studenata osnovnih studija mogu dobiti stipendiran boravak. Trajanje razmene je 3 meseca (jedan semestar) u toku akademske godine 2017/18. Ovaj poziv važi za jesenji semestar (od oktobra meseca). ROK za prijavu je 28.05.2017.

Semestri na DHBW Ravensburg se razlikuju od tipičnih (kraći su) zbog njihovog specifičnog dualnog modela obrazovanja i podrazumevaju periode:

jesenji semestar: oktobar-decembar

zimski semestar: januar-mart

prolećni semestar: april-jun

letnji semestar: jul-septembar

Na ovom LINKu su dostupne informacije o studijskim programima i modelu studija na DHBW Ravensburg.

Strana na ovom LINKu je posvećena međunarodnoj razmeni studenata na DHBW Ravensburg, pa je obavezno za sve zainteresovane da je detaljno izuče. Tu su dostupni detalji o studijskim programima koji su u ponudi, pojedinačnim predmetima koji se nude međunarodnim studentima i opis svakog predmeta koji se može pohađati uključujući i tačan period/semestar održavanja svakog.

Oblasti za koje se studenti mogu prijavljivati su dostupna na ovom LINKu. Na DHBW Poslovnom fakultetu su u ponudi studijski program:

 • Poslovna administracija koja obuhvata oblasti
  • turizma i hotelijerstva (programi poput menadžmenta destinacija i zdravstvenih rizorta, industrije slobodnog vremena, menadžmenta u hotelijerstvu, menadžmenta putovanja),
  • bankarstva,
  • finansija,
  • zdravstvenog menadžmenta,
 • Poslovna informatika koji podrazumeva program Poslovni inženjering

Uporedivost studijskih programa na DHBW Ravensburg i na našem fakultetu je od izuzetnog značaja zbog činjenice da studenti tokom boravka pohađaju i polažu predmete koji se na osnovu predmeta u našim odgovarajućim programima studija mogu priznati na našem fakultetu po povratku studenta sa razmene.

Procedure i rokovi:

 • Ukoliko planirate da se prijavite za ovu razmenu, prvo je neophodno da na sajtu našeg fakulteta odete u sekciju International cooperation/ Mobility/ Outgoing students.
  • Da biste se prijavili (izrazili svoju zainteresovanost) iščitajte sekciju Student declaration i na mejl idamnjanovic@singidunum.ac.rs (Rukovodilac departmana za međunarodnu saradnju) dostavite tamo dostupan potpisan document, a original document lično ostavite na fakultetu doc. dr Damnjanović. Tek tada stičete pravo prijave.
  • Detaljno proučite sekcije Internal selection process, Admissions i Students’ experiences.
  • Napišete svoj CV i Motivaciono pismo na srpskom i engleskom jeziku. Pošaljite ga na mejl rukovodioca departmana (na mejl iznad).
  • ROK za iznad navedeno: 28.05.2017. godine
 • Nakon sprovedene procedure interne selekcije, studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali kratak ali dovoljan period da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje Univerzitetu u Ravensburgu koji će vršiti dalju selekciju kandidata, a rezultate konkursa objaviti vrlo brzo. Postoji mogućnost da prijavljeni studenti ne budu prihvaćeni i zbog popunjenosti studijskih programa za koje su zainteresovani.
 • Onda ulazite u proceduru prikupljanja sve neophodne dokumentacije. Svi detalji su navedeni u našoj sekciji Admissions i na linku dostupnom ispod. Zvanična prijava je završena kada dostavite sve dokumente na mejl rukovodioca departmana (mejl iznad).

Ovde i u mejlovima koje ćete dobijati od kolega iz International office iz Ravensburga će biti dostupne sve informacije vezane za ovaj poziv koje su studenti u obavezi da prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju FZP biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice. Radi efiksanosti sprovođenja projekta razmene, molimo Vas da ne šaljete pitanja na koja odgovori već postoje na vebsajtu fakulteta i u dokumentu Student declaration.

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

 • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B1 (CEFR),
 • da je 2016/17. godine upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija,
 • da su studenti koji imaju što veće znanje nemačkog jezika u velikoj prednosti pri odabiru

Posle prijema na program razmene studenti će biti u obavezi da saznaju i pripreme ostale dokumente neophodne za boravak u zemlji. SVI NEOPHODNI dokumenti su dostupni na sajtu našeg fakulteta u sekciji International office/ Outgoing students/ Admissions. Ispod se nalazi dodatna lista informacija koja nije konačna, te je neophodno da se kod kooridnatora u Nemačkoj obavestite oko dodatnih zahteva:

 • viza za Nemačku za boravak u trajanju do 3 meseca nije potrebna, ali je neophodno da se kod ambasade raspitate u vezi sa eventualnim promenama
 • važeći pasoš (minimum pola godine nakon završetka razmene)

 

Želimo Vam puno uspeha!