Na osnovu sporazuma o saradnji sa partnerskim univerzitetom DHBW Ravensburg, u okviru programa EU Erasmus+ iz oblasti studentske mobilnosti, otvoren je poziv za studente koji bi želeli da provedu semestar na ovom univerzitetu. Pod ovim pozivom maksimalno 5 studenata osnovnih studija mogu dobiti stipendiran boravak u trajanju od 3 meseca, koliko na ovoj instituciji traje semestar. Razmena će moći da se odvija do 31. jula 2018. godine.

9.3. Photo 2

Semestri na DHBW Ravensburg se razlikuju od tipičnih zbog njihovog specifičnog dualnog modela obrazovanja i podrazumevaju periode

jesenji semestar: oktobar-decembar

zimski semestar: januar-mart

prolećni semestar: april-jun

letnji semestar: jul-septembar

Prvi semestar za koji se studenti mogu prijaviti jeste zimski semestar 2017. godine.

Na ovom LINKu su dostupne informacije o studijskim programima i modelu studija na DHBW Ravensburg.

Strana na ovom LINKu je posvećena međunarodnoj razmeni studenata na DHBW Ravensburg, pa je obavezno za sve zainteresovane da je detaljno izuče. Tu su dostupni detalji o studijskim programima koji su u ponudi, pojedinačnim predmetima koji se nude međunarodnim studentima i opis svakog predmeta koji se može pohađati uključujući i tačan period/semestar održavanja svakog.

Oblasti za koje se studenti mogu prijavljivati su dostupna na ovom LINKu.  Na DHBW Poslovnom fakultetu su u ponudi studijski programi:

 • Poslovna administracija koja obuhvata oblasti
  • turizma i hotelijerstva (programi poput menadžmenta destinacija i zdravstvenih rizorta, industrije slobodnog vremena, menadžmenta u hotelijerstvu, menadžmenta putovanja),
  • bankarstva,
  • finansija,
  • zdravstvenog menadžmenta,
 • Poslovna informatika koji podrazumeva program Poslovni inženjering
 • drugi.

Uporedivost studijskih programa na DHBW Ravensburg i na našem fakultetu je od izuzetnog značaja zbog činjenice da studenti tokom boravka pohađaju i polažu predmete koji se na osnovu predmeta u našim odgovarajućim programima studija mogu priznati na našem fakultetu po povratku studenta sa razmene.

Na International Study Program (ISP) flajeru dostupnom na ovom LINKu su osnovne informacije o ovom programu, dok Ravensburg at a glance koji dostupan na ovom LINKu sadrži informacije o Baden-Virtembergu, gradu Ravensburgu, životu, kampusu, smeštaju, osnovnim troškovima i sl.

Rokovi  za prijavu za su minimalno 3 meseca pre početka semestra za koji se prijavljujete (kraj septembra za zimski semestar, kraj decembra za prolećni, kraj marta za letnji, kraj aprila za letnji semestar). Napominjemo da je moguća promena u rokovima, odnosno da se oni skrate, te je neophodno što je ranije moguće prijaviti se.

Početak prijavne procedure je da putem mejla Departmanu za međunarodnu saradnju našeg fakulteta (rukovodilac departmana: doc.dr Ivana Damnjanović) pošaljete Motivaciono pismo za ovu razmenu i CV (na srpskom i engleskom jeziku). Nakon sprovedene procedure interne selekcije (videti više na linku dole), studenti će biti obavešteni o rezultatima kako bi imali dovoljno vremena da pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga se cela dokumentacija šalje na DHBW Ravensburg koji će vršiti dalju selekciju kandidata.

Na linkovima ispod na koje ste upućeni su dostupne liste neophodne dokumentacije koju treba da pribavite i procedure kroz koje morate proći (Admissions), detalji funkcionisanja Erasmus+ Mobility projekta i kako ste Vi u njega uključeni (Erasmus+), interna procedura odabira kandidata (Internal selection process) i kontakt informacije (International office).

Svi zainteresovani studenti su u obavezi da ih prouče, dok će Departman za međunarodnu saradnju biti na raspolaganju da odgovori na konkretna pitanja i razreši nedoumice.

Neophodno je da studenti prouče i sledeće strane sajta našeg fakulteta:

Podsećamo da ovaj poziv važi isključivo za studente koji ispunjavaju osnovne kriterijume ovog poziva:

 • da student poseduje minimalno znanje engleskog jezika B2 (CEFR)
 • da su studenti koji imaju što veće znanje nemačkog jezika u velikoj prednosti pri odabiru
 • da je u trenutku prijave upisao najmanje drugu godinu osnovnih studija

Želimo Vam puno uspeha!

9.3. Photo 3

9.3. Photo 1