Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu u školskoj 2018/2019. godini upisuje studente na dva akreditovana studijska programa master akademskih studija:

Nastava na master studijama u školskoj 2018/2019. godini počela je 15. novembra 2018. godine.

master studije valjevo

Poslovna ekonomija

Studijski program omogućuje studentima razvoj sposobnosti i kompetencija za kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka iz oblasti finansija i bankarstva, računovodstveno-revizorskih poslova, turizma i hotelijerstva, marketinga i menadžmenta. Studenti se osposobljavaju za primenu adekvatnih metodologija za istraživanje, a zatim uvode u problematiku poslovnih procesa preduzeća u okviru navedenih oblasti istraživanja.
Izborne opcije u okviru modula:

 • Finansijsko upravljanje
 • Računovodstvo i revizija
 • Upravljanje u hotelijerstvu
 • Održivi razvoj turizma
 • Menadžment
 • Marketing menadžment
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Marketing i psihologija

Po završetku master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum stiče se akademsko zvanje: Master ekonomista.

Informacioni sistemi i tehnologije

Akreditovani master studijski program omogućava studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o razvoju i primeni savremenih informacionih tehnologija u oblasti različitih poslovnih sistema, potrebnih za rad u softverskoj industriji, na poslovima razvoja, održavanja i administriranja različitih vrsta informacionih sistema.

Izborne opcije u okviru modula:

 • Informacione tehnologije
 • Grafičko inženjerstvo

Po završetku master studija student stiče akademsko zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija.

 

Projektni zadaci daju priliku studentima master studija da putem praktičnog rada i istraživanja rešavaju konkretne probleme iz prakse, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, kao i da povezuju osnovna znanja iz različitih oblasti i primenjuju ih u svom radu, koje konačno obrađuju u master radu.

Po završetku master studija studenti će biti osposobljeni za:

 • Kritičku analizu i pristup teorijskim i praktičnim problemima,
 • korišćenje odgovarajuće metodologije u istraživanjima,
 • analitičku sposobnost za obradu konkretnih razvojnih pitanja,
 • sposobnost za donošenje složenijih upravljačkih odluka u privredi i javnom sektoru,
 • organizovanje i rukovođenje najznačajnijim funkcijama u većim preduzećima.

 

Pravo upisa imaju studenti nakon završenih osnovnih akademskih studija u trajanju od 240 ESPB. Redosled kandidata za upis na I godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskom studijama prvog stepena, dužine studiranja na osnovnim akademskim studijama i rezultata postignutih na prijemnom ispitu koji obavlja rukovodilac na master akedemskim studijama odgovarajućeg studijskog programa u formi intervjua iz informisanosti, inteligencije i opšteg obrazovanja na srpskom jeziku ili engleskom jeziku;

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeću dokumentaciju za upis na  master akademske studije:

 • Prijava,
 • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama (original ili overena kopija),
 • biografija ili CV,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine.

 

On-line prijava