Redovna nastava na predmetu Krivično pravo predviđena za 27.12.2014.godine će se održati dana 26.12. 2014. godine u 16.30časova (kabinet S31).

Prvi popravni kolokvijum iz predmeta Krivično pravo zakazan za 27.12.2014. u 9.30 časova ODLAŽE SE za 8.1.2015.godine u 16.30 (kabinet S31- pre predavanja iz predmeta Prekršajno pravo koje se tog dana redovno održava u istom kabinetu i koje će se održati po završetku kolokvijuma).