II kolokvijum iz predmeta Kriminologija sa penologijom održaće se 29.05.2017. u 18.00 časova.

Predavanja 29.05.2017. će se održati od 16.30 časova.

Popravni kolokvijum za I i II kolokvijum iz predmeta Kriminologija sa penologijom održaće se 05.06.2017. u 17.00 časova