I kolokvijum iz predmeta Krimonologija sa penologijom će se održati u ponedeljak, 24.4.2017. godine u 18h, nakon čega će biti održano predavanje iz ovog predmeta.