Studijski program Poslovna informatika na Poslovnom fakultetu Valjevo privlači posebnu pažnju mladih, kako zbog brzog razvoja informacionih tehnologija i velike potražnje za stručnjacima iz ove oblasti, tako i zbog zanimljivog i kreativnog pristupa nastavi. Nastava je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na istraživanje, razmišljanje i kreativnost, inovativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja.

Biljana Tešić

Doc. dr Biljana Tešić

-Posebnu pažnju poklanjamo Izbornim projektnim istraživanjima i obaveznoj studijskoj praksi, gde studenti imaju priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. U toku školske 2015/16. određen broj studenata je obavljao stručnu praksu u računskom centru Gradske uprave Valjeva, sa kojima imamo kvalitetnu saradnju. Pored aplikacije koja se bavi prijavom komunalnih problema građana, dva studenta su uradila aplikaciju privrednih subjekata. Obe su testirane i veoma pozitivno ocenjene. Posle definisanja nekih tehničkih performansi koje su u domenu Gradske uprave, očekujemo da u narednom periodu aplikacije zažive i u realnom okruženju. Na ovaj način naši studenti se uključuju u aktuelne poslovne procese, a kada je softversko inženjerstvo u pitanju, istraživanja pokazuju da se softverska industrija poslednjih godina velikim delom bazira na izradi i razvoju aplikacija za elektronsko poslovanje – kaže doc. dr Biljana Tešić, rukovodilac Departmana za poslovnu informatiku.

Profesorka naglašava da ovi primeri pokazuju da su naši studenti uspešno savladali, a što je još važnije uspešno primenili stečena znanja i veštine u oblasti informacionih i Internet tehnologija, programiranja, baza podataka, Web dizajna, projektovanja informacionih sistema i drugih informatičkih predmeta.

DSC_6594smanjena

Odbrana studentskih projekata u okviru Izbornih praktičnih istraživanja

– Ovim se potvrdilo da je studijski program Poslovna informatika koncipiran u skladu sa potrebama i zahtevima tržišta i da studenti stiču primenjiva znanja i veštine, kao i kompetencije neophodne za rešavanje složenih problema u oblasti primene savremenih informacionih i web tehnologija u poslovanju. S obzirom na to da su u Gradskoj upravi veoma zadovoljni rezultatima i realizovanim rešenjima naših studenata, kada su pomenute aplikacije u pitanju, kao i da postoji potreba za informacionom podrškom i drugih poslovnih procesa lokalne uprave, u narednom periodu planiramo da naši studenti uz pomoć predmetnih profesora daju pečat i doprinos unapređenju e-uprave grada – poručila je doc. dr Biljana Tešić i najavila da je planirano i da se, uz neophodne dopune istraživanja koje su sproveli studenti tokom letnjeg semestra prošle godine na temu “Zastupljenost i korišćenje informacionih i Internet tehnologija u malim, srednjim i velikim preduzećima Kolubarskog okruga”, objavi  publikacija, koja može poslužiti kao dobra osnova kako sa aspekta planiranja daljeg razvoja preduzeća u oblasti primene savremenih informacionih tehnologija i unapređenja poslovanja, tako i sa aspekta razvoja privrede i ekonomije Kolubarskog okruga u celini.

DSC_6398

Profesorka Tešić i studenti volonteri na konferenciji Mreža 2015