Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj 153-02-489/2017-01 od  03.03.2017. godine Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija akreditovao je kurseve i testove za ciljnu grupu:

  • medicinske sestre
  • medicinski tehničari
  • farmaceutski tehničari
  • strukovne sestre
  • diplomirane medicinske sestre

Pozivamo Vas da prisustvujete i pohađate u martu mesecu sledeće kurseve:

 18.03.2017. godine, subota:

  1. Osnovi psihofarmakoterapije u radu medicinskih i farmaceutskih tehničara, predavači: Doc.dr Tomislav Gajić i  Prof.dr Branka Stamatović Gajić (odluka broj: Ц-1-102/17),

broj bodova: 4

cena kursa: 1000 dinara

 

25.03.2017. godine, subota:

      2. Problemi mentalnog zdravlja kao prepreke u komunikaciji, predavači: Prof.dr Branka Stamatović Gajić i Doc.dr Tomislav Gajić (odluka broj: Ц-1-99/17),

broj bodova: 4

cena kursa: 1000 dinara

 

Sve informacije vezane za organizaciju kurseva, način plaćanja možete dobiti na telefon  Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, 014 292 610 ili putem mail-a: pf@singidunum.ac.rs