Konsultacije kod Filipa Đokovića će se umesto 04.02. održati 03.02. u 18 časova.