Studenti studijskih programa Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo učestvovali su 04.12.2015. godine na konferenciji FINIZ 2015 na Univerzitetu Singidunum na temu „Upravljanje finansijama u savremenim uslovima poslovanja“.

Finiz2015-199

U okviru sesije „Studentski radovi i dostignuća“ aktivno su učestvovali studenti Poslovnog fakulteta Valjevo sa prezentacijom „Poslovni inkubator u Valjevu“.

Studentkinje Violeta Vasiljević i Snežana Đokić su na interesantan način prezentovale dostignuća i rad poslovnog inkubatora na Poslovnom fakultetu Valjevo. Prezentacija je izazvala veliku pažnju slušalaca i otvorila diskusiju sa praktičnim pitanjima učisnika sesije, na koja su studentkinje sa zadovoljstvom odgovarale.

Finiz2015-156

Studenti su aktivno učestvovali i na ostalih 7 sesija konferencije, ostvarili su kontakt sa predavačima od kojih su dobili pohvale da vladaju aktuelnom regulativom u oblasti računovodstva, revizije i finansija.

Konferenciji je prisustvovalo oko 360 učesnika naučne i stručne javnosti iz oblasti finansijskog poslovanja iz 8 zemalja. Studenti su ostvarili kontakte sa internim revizorima, eksternim revizorima, bankarima, predstvnicima softverskih kuća i finansijskim stručnjacima iz privrednih društava.

Finiz2015-240

Video galerija sa konferencije Ovde