Sastanak će se održati 29.03.2016. godine u 16 časova. Teme sastanka su: završne pripreme za sajam i nameštanje štandova. Prisustvo je obavezno!