Prvi kolokvijum iz Pravne teorije održaće se u utorak, 29. novembra u 15h(učionica 38).