Prvi kolokvijum iz Pravne istorije održaće se u utorak 21. aprila u 13,00 časova (učionica 41), a iz Rimskog prava – u utorak 28. aprila u 8 časova (učionica 41).