OVERA LETNJEG SEMESTRA TRAJE OD

30. maja – 03. juna 2016. godine

PRIJAVA ISPITA U JUNSKOM ROKU TRAJE OD 06.-10. juna 2016. godine

JUNSKI ISPITNI ROK TRAJE OD

13.-24. juna 2016. godine

PRIJAVA ISPITA U JULSKOM ROKU

TRAJE OD 24.-28. juna 2016. godine

JULSKI ISPITNI ROK TRAJE OD

29. juna – 09. jula 2016. godine