Obuka za izradu projekata, Jesenja škola za izradu projekata, nastavlja se u Šapcu modulom II u dvodnevnom trajanju 7 i .8. decembra, u Velikoj sali CSU, Nikole Tesle 1A, od 10-15:00 časova.

Ovu radionicu realizuju u partnerstvu Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Univerzitet Singidunum, Grad Šabac i Privredna komora Srbije.

Cilj radionice je da kroz tematske celine koje će biti savladavane uz podršku iskusnih profesora/trenera kao i saradnika Privredne komore Srbije, podstakne učesnike na razvijanje projektnih ideja, pretraživanje dostupnih programa kao i praktično upoznavanje sa elementima projektne dokumentacije međunarodnih projekata.

Prijavljivanje učešća je u toku i vrši se elektronskim putem, dostavom popunjenog prijavnog lista na mail adresu: ljmarkovic@singidunum.ac.rs .

Kontakt telefon za dodatna pitanja:064 821 66 13, kontakt osoba Ljubica Marković.

Prijavljivanje u toku!

Agenda i Prijavni list u prilogu.