OVERA SEMESTRA I PRIJAVA ISPITA TRAJAĆE OD 11.01.2016-15.01.2016. GODINE.

USLOV ZA OVERU SEMESTRA JE IZMIRENA ŠKOLARINA PO UGOVORU.