Studentski preduzetnički timovi sa Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta „Singidunum“ prezentovali su stečene veštine, znanja i  biznis modele urađene po metodologiji iz ciklusa edukacije u Projektu „Innovation Competition“.

 

Dva biznis modela, „Biznis inkubator za mlade na Poslovnom fakultetu Valjevo“ i  „Studentski dom u Valjevu“ prezentovani su  učenicima završnih razreda srednjih stručnih škola 23. decembra, u Šapcu, u okviru poslovnog skupa pod nazivom „Preduzetnički izazov – Moj poslovni model“, koji je organizovao Institut za održivi razvoj PFV.

 

 

Ovaj projekat od novembra meseca realizuju Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, GIZ i Udruženje poslovnih žena Srbije sa partnerskim udruženjima poslovnih žena iz Valjeva i Subotice. Poslovni fakultet Valjevo prihvatio je inicijativu i na osnovu poslatih prijava formirana su dva tima koje čine studentkinje Poslovnog fakulteta Valjevo.

Ovaj projekat ima za cilj da mladima, preduzetnicama i studentkinjama,  pruži podršku ukoliko žele da se ostvare u preduzetništvu, razviju biznis ideju koja može biti realizovana na tržištu i pokrenu sopstvenu firmu.

 

 

Upravo zato, iskazano je intersovanje mladih za sadržaje koji su prezentovani. Posebno su bili zanimljivi novi alati za definisanje poslovne ideje, tehnike kreativnog i integrativnog mišljenja, alati poslovnog odlučivanja, Lean start up metodolgija kojom se usmerava i prati kretanje  start up biznisa na tržištu.

 

 

Predloženo je da se nastavi saradnja sa srednjim školama u cilju podizanja motivacije učenika za preduzetništvo. To bi praktično značilo da studentski preduzetnički timovi prezentuju stečena znanja i veštine uz biznis modele u samim školama kao deo obuke za preduzetništvo.

 

Fotografije sa događaja možete pogledati u GALERIJI.