Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) Istraživanje na temu „Mogućnosti za ulaganje novčanih sredstava za fizička lica u Srbiji“
Autor Tim od 7 studenata četvrte godine smera Finansije i bankarstvo
Mentor Prof. dr Zoran Jović, Sanja Lukić, MA
Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio da se prouče uslovi koji vladaju u bankarskom sektoru, sektoru životnog osiguranja, u oblasti penzionih i investicionih fondova i na domaćem tržištu kapitala i da se prosečnom stanovniku da preporuka u koju od ovih opcija je najbolje da uloži svoja sredstva.

Kao rezultat ovog istraživanja nastala je publikacija koja sadrži osnovne informacije o svakoj od ovih alternativa za ulaganje novčanih sredstava, pregled opštih uslova za ulaganje u svaki od ovih sektora, kao i praktične savete za korišćenje usluga finansijskih institucija koje su predmet istraživanja. Publikacija je namenjena svim ljudima koji su zaintersovani za ulaganje novca, a njen sadržaj je formiran tako da je razumljiv i koristan za sve grupe stanovništva. Osnovna ideja autora je da svi čitaoci mogu na jednom mestu pronaći sve bitne informacije i tako lakše doneti odluku o tome gde uložiti novac.