Ispiti kod prof. dr Svetlane Stanišić (Ishrana i zdravlje; Principi ishrane i rekreacije; Ishrana, nutritivna terapija i dijetetikai doc. dr Žakline Spalević (Pravo intelektualne svojine; Obligaciono pravo; Građansko procesno pravo; Međunarodno privatno pravoodržaće se u ponedeljak, 9.7.2018. od 11h i od 12h, umesto u subotu, 7.7.2018. godine.
Na sajtu i oglasnim tablama Fakulteta su korigovani termini i satnice.