Ispit u septembar 3 ispitnom roku održaće se u zgradi Fakulteta – Računska učionica (Ru32) – 5.10.2023. u 12h.