Dodatni čas konsultacija i priprema za prvi kolokvijum iz Investiranja će se održati u petak, 01.04.2016. u 10h (K-34).