Predsednik FZP, Prof. dr Olivera Nikolić, prodekan za međunarodnu saradnju, doc. dr Ivana Damnjanović i ispred Departmana za poslove u zdravstvu, dr Dušan Nikolić i doc. dr Jelena Kaljević su 19. februara 2019. godine bili u zvaničnoj poseti Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta u Ljubljani.

Vođeni su razgovori sa dekanom fakulteta, dr Andrejom Starcom, i profesorima sa ovog fakulteta u vezi sa savremenim trendovima u visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva, sestrinstva, fizioterapije, itd. Razgovaralo se o budućim putevima razvoja, upoređivale prakse.

Poseta Univerzitetu u Ljubljani1 (1)

Saradnja je dodatno ozvaničena već potpisanim ugovorom o saradnji kojim su predviđene brojne nastavne i naučno-istraživačke aktivnosti. Naš fakultet će imati zadovoljstvo da rukovodstvo i profesore ovog partnerskog fakulteta iz Ljubljane ugosti u Valjevu u toku tekućeg letnjeg semestra.

Tokom razgovora je akcenat stavljen na značaj učešća u Erasmus+ projektima, te su za sledeći poziv za projekte u okviru ovog EU programa planirani Erasmus+ projekti razmene za akademsko osoblje i studente ova dva fakulteta.