Akreditovani master studijski program INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE omogućava studentima sticanje teorijskih i praktičnih znanja o razvoju i primeni savremenih informacionih tehnologija u oblasti različitih poslovnih sistema, potrebnih inženjeru informacionih tehnologija za rad u softverskoj industriji, na poslovima razvoja, održavanja i administriranja informacionih sistema raznih vrsta.

O programu

Cilj studijskog programa INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE je produbljivanje znanja iz oblasti informacionih sistema i informacionih tehnologija, kao i ovladavanje aktuelnim primenama u oblasti projektovanja informacionih sistema, veb dizajna, inteligentnih softverskih sistema, softverskih arhitektura, sistema za podršku poslovnom odlučivanju, upravljanja razvojem poslovnim informacionim sistemima, programiranja mobilnih aplikacija, internet marketinga itd. Na taj način, nakon savladavanja studijskog programa, student stiče sposobnost da analizira karakteristike i potrebe poslovnih sistema, modeluje i projektuje adekvatna rešenja, i realizuje ih primenom savremenih i dugoročno održivih informacionih tehnologija. Za ostvarenje zacrtanih ciljeva od presudnog su značaja Internet i veb tehnologije koje su danas u najširoj upotrebi.

Sasvim sigurno je da u vremenu ekonomije zasnovane na znanju, master studijski program INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE razvija sposobnosti studenta za kreativno rešavanje problema i donošenje strategijsko-operativnih odluka iz oblasti informacionih sistema i informacionih tehnologija i doprinosi kreiranju, danas veoma traženih profila stručnjaka koji će u takvom okruženju znati da upravljaju kako profitnim tako i neprofitnim organizacijama.

Cilj ovog studijskog programa je stvaranje Master inženjera informacionih tehnologija koji će biti sposoban i uspešan u primeni stečenih znanja i veština u oblasti informacionih sistema, informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i Internet marketinga, i na taj način sebe učiniti konkurentnim u globalnom tržišnom okruženju.

Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu baza podataka i informacionih sistema kao podrške poslovanju. Pored toga, uz znanja projektovanja i izrade savremenih veb sajtova i uz znanja na koji način funkcionišu društvene (socijalne) mreže i “cloud” računarstvo student je pripremljen da na najbolji način organizuje Internet marketing i da unapredi poslovanje organizacije. Posebnu vrednost programa predstavlja izučavanje praktičnih implementacija u računarskim aplikacijama koje se odnose na elektronsko poslovanje i poslovnu analitiku i izveštavanje, što je danas trend kako u svetu tako i kod nas.

U toku studija vrednuje se samostalan rad, podstiče se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima i potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema. Realizacija programa pojedinih predmeta podržana je softverskim paketima kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama: Microsoft, IBM, Oracle, Cisco.

Master

 Zvanje

Po završetku master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum stiče se akademsko zvanje: Master inženjer informacionih tehnologija.

Uspešno završen ovaj master studijski program omogućuje studentima nastavak studiranja na doktorskim studijima na Univerzitetu Singidunum i drugim doktorskim studijima u zemlji i inostranstvu, u čemu se ogleda vertikalna pokretljivost studenata.

Master studijski program INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE se organizuje u jednogodišnjem trajanju – dva semestra, vrednuju se sa 60 ESPB. Ovaj program je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Studijski program je interdisciplinarnog karaktera. Sastoji se iz predmeta koji su na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih zastupljeni u okviru studijskih programa iz društveno-humanističkog naučnog polja i predmeta iz studijskog programa iz tehničko-tehnološkog naučnog polja.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima (koje sam bira), i samim tim, oblikovati svoj akademski profil.

dsc_4285skracena dsc_7674-skracena

Predmeti

Usmerenje: Informacione tehnologije
Naziv predmeta S ESPB
Metodologija naučnog istraživanja I 6
Savremeni poslovni informacioni sistemi I 8
Veb tehnologije I 8
I 1 / Izborni predmet
1. Dizajn informacionih sistema
2. Internet marketing
I 8
I 2 / Izborni predmet
1. Inteligentni softverski sistemi
2. Programiranje mobilnih uređaja
II 8
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju II 8
Studijsko istraživački rad II 6
Završni master rad II 8

 

Usmerenje: Grafičko inženjerstvo
Naziv predmeta S ESPB
Metodologija naučnog istraživanja I 6
Savremeni poslovni informacioni sistemi I 8
Veb tehnologije I 8
I 1 / Izborni predmet
1. Vektorska i rasterska grafika
2. Tipografija
I 8
I 2 / Izborni predmet
1. Grafički procesi
2. Tehnike štampe
II 8
Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju II 8
Studijsko istraživački rad II 6
Završni master rad II 8

 

Nakon završetka

Nakon završetka studijskog programa INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada veb sajtova, markentiška kampanja preko Interneta, projektovanje kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda, poslovno izveštavanje, primena sistema za podršku u odlučivanju.

U tom smislu Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija u Valjevu ima nameru da edukuje prepoznatljive stručnjake iz oblasti informacionih sistema i tehnologija, stručnjake koji će menjati praksu putem praćenja i korišćenja dostupnih informacija iz okruženja.

Studenti koji završe master studijski program INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE akademskih studija postaju master inženjer informacionih tehnologija, kompetentni za razvoj i projektovanje modernih računarskih sistema.

Uspešnim savladavanjem različitih disciplina u okviru studijskog programa koji je interdisciplinarnog karaktera studenti se osposobljavaju za primenu informacionih tehnologija u svim segmentima poslovnih sistema.

Studenti će imati sposobnosti i znanja da se bavi donošenjem i implementiranjem strategijsko, taktičko-operativnih odluka u jednoj organizaciji. Krajnji rezultat je rad sa savremenim poslovnim sistemima uz mogućnost korišćenja informacionih i Veb tehnologija. Stečena znanja omogućavaju studentima uspešno zapošljavanje na poslovima koji zahtevaju IT podršku u sistemima, kao i da samostalno rade na razvoju kompleksnih softverskih sistema upotrebljavaljući najnovije tehnologije i efikasno korišćenje različitih metodoloških pristupa, a to je danas najtraženije i najšire polje za zapošljavanje u Srbiji.

Brzo i jednostavano će moći da se uključe u timove za razvoj informacionih sistema i savremenih višeslojnih softverskih sistema različitih namena, u okruženju modernih informacionih tehnologija. Na najbolji način će izvršavati izbor, realizaciju, primenu, integraciju i administraciju informacionih tehnologija.

Studenti koji završe master akademske studije na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije postaju osposobljeni za:

  • samostalan rad na razvoju informacionih sistema, uz detaljno poznavanje aktuelnih informacionih tehnologija, razvojnih alata i bitnih aspekata upravljanja razvojem informacionih sistema;
  • uključivanje u naučno-istraživački rad u oblasti informacionih sistema i tehnologija i srodnih računarskih disciplina, kao i u obrazovni rad u oblasti računarstva na osnovnom i srednjem nivou;
  • uključivenje u rad timova za davanje stručno-tehničke podrške u IT industriji, pregovaranje i saradnju sa korisnicima softverskih proizvoda, sa posebnim akcentom na softer mobilnih uređaja, kao i rukovođenja projektima razvoja informacionih sistema;
  • analitički pristup u rešavanju problema na osnovu usvojenih znanja iz oblasti informacionih sistema, informacionih tehnologija, sistema za podršku poslovnom odlučivanju i inteligentnih softverskih sistema;
  • profesionalno bavljenje Internet marketingom, kao sve dominantnijim oblikom marketinga u digitalnom poslovnom okruženju.

Steći će znanje za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa analizom zahteva, projektovanjem, implementacijom, održavanjem i funkcionisanjem složenih poslovnih informacionih sistema.